Connaissance
Accueil > Connaissance > Contenu
Distribution de champignons
- May 08, 2018 -

Eco-environnement: Né sur des feuillus en hiver et au printemps, grégaire, dispersé ou solitaire.


Zones de distribution: Suizhou, Shandong, Henan, Zhejiang, Fujian, Taïwan, Guangdong, Guangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Jiangxi, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Shaanxi et Gansu.